Điều khoản và điều kiện

Bằng cách duyệt Trang web hoặc đặt hàng cho Sản phẩm hoặc Dịch vụ, Bạn đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, đôi khi có thể được cập nhật. Bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên để thông báo về bất kỳ thay đổi nào chúng tôi có thể đã thực hiện đối với các Điều khoản và Điều kiện này. Để tránh nghi ngờ: (a) tất cả việc sử dụng Trang web được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện được quy định trong Phần 2;

(b) việc mua Sản phẩm HYPOXI được điều chỉnh bổ sung bởi Điều khoản và Điều kiện Mua Sản phẩm được nêu trong Phần 3 dưới đây; VÀ

(c) việc mua các dịch vụ HYPOXI được điều chỉnh bổ sung bởi các Điều khoản và Điều kiện Mua Dịch vụ được nêu trong Phần 4 dưới đây.

 

1. ĐỊNH NGHĨA

Trong các Điều khoản và Điều kiện này:

"Nhà điều hành HYPOXI"
nghĩa là các nhà cung cấp bán lẻ được quản lý và sở hữu độc lập của HYPOXI Services.

"Các sản phẩm"
có nghĩa là các sản phẩm được liệt kê để bán bởi HYPOXI theo thời gian trên http://www.hypoxi.com.au/shop-sessions/”

"Dịch vụ"
có nghĩa là các buổi đào tạo HYPOXI được liệt kê để bán bởi các nhà khai thác HYPOXI theo thời gian trên http://www.hypoxi.com.au/shop-sessions/”

"Chúng tôi" or “Us”
có nghĩa là Hypoxi Australia Pty Limited, ACN 114 194 277 của 141 Mountain Highway Wantirna VIC 3152.

"Trang"
có nghĩa là http://www.hypoxi.vn/ và tất cả các tên miền phụ của http://www.hypoxi.vn/.

"Bạn" or “Your”
nghĩa là người chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này bằng cách sử dụng Trang web này và các phần mềm, mạng và quy trình liên quan, bao gồm cả việc mua Sản phẩm hoặc Dịch vụ của HYPOXI thông qua Trang web.

 

2. SỬ DỤNG WEBSITE

2.1 TRUY CẬP

Truy cập vào Trang web này được cho phép tạm thời và Chúng tôi có quyền rút hoặc sửa đổi Trang web, Sản phẩm hoặc Dịch vụ mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì Trang web này không có sẵn bất cứ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một phần hoặc tất cả Trang web này.

2.2 SỬ DỤNG ĐÚNG CÁCH

Bạn không được sử dụng sai trang web này. Bạn sẽ không làm hoặc khuyến khích một hành vi phạm tội, truyền hoặc phát tán virus, trojan, sâu, bom logic hoặc đăng bất kỳ tài liệu nào độc hại, có hại về mặt công nghệ, vi phạm sự bảo mật hoặc bất kỳ cách nào xúc phạm hoặc tục tĩu; hack vào bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ. Bạn sẽ không làm hỏng dữ liệu, gây khó chịu cho người dùng khác, vi phạm quyền của bất kỳ quyền sở hữu nào của người khác, gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc quảng cáo không mong muốn nào, thường được gọi là spam spam, hoặc cố gắng ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc chức năng của bất kỳ cơ sở máy tính nào hoặc truy cập thông qua trang web này. Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và tiết lộ danh tính của bạn cho họ.

2.3 LIÊN KẾT NGOÀI

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác, không được điều hành bởi Chúng tôi (Các trang web được liên kết trên mạng). Chúng tôi không kiểm soát các Trang web được liên kết và không chịu trách nhiệm cho chúng hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng. Việc bạn sử dụng Trang web được liên kết sẽ tuân theo các điều khoản sử dụng và dịch vụ có trong mỗi trang web đó.

2.4 LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB NÀY

Bạn có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, miễn là bạn làm như vậy một cách công bằng và hợp pháp và không làm tổn hại danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng nó, nhưng Bạn không được thiết lập một liên kết theo cách để đề xuất bất kỳ hình thức liên kết nào , phê duyệt hoặc chứng thực về phía chúng tôi, nơi không tồn tại.

Bạn không được thiết lập liên kết từ bất kỳ Trang web nào không thuộc sở hữu của Bạn.

Trang web này không được lồng trên bất kỳ trang web nào khác, Bạn cũng không thể tạo liên kết đến bất kỳ phần nào của Trang web này ngoài trang chủ. Chúng tôi có quyền rút lại sự cho phép liên kết mà không cần thông báo trước.

2.5 CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách bảo mật của chúng tôi, quy định cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn, có thể được tìm thấy tại Điều khoản bảo mật. Khi sử dụng trang web này, Bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi và đảm bảo rằng tất cả dữ liệu do bạn cung cấp là chính xác.

2.6 SỞ HỮU TRÍ TUỆ, PHẦN MỀM VÀ NỘI DUNG

Quyền sở hữu trí tuệ trong tất cả các phần mềm và nội dung được cung cấp cho Bạn trên hoặc thông qua Trang web này vẫn là tài sản của Chúng tôi hoặc người cấp phép và được bảo vệ bởi luật bản quyền và điều ước quốc tế trên toàn thế giới. Tất cả các quyền như vậy được bảo lưu bởi chúng tôi và người cấp phép của chúng tôi. Bạn có thể lưu trữ, in và hiển thị nội dung được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn. Bạn không được phép xuất bản, thao túng, phân phối hoặc sao chép, dưới bất kỳ định dạng nào, bất kỳ nội dung hoặc bản sao nội dung nào được cung cấp cho Bạn hoặc xuất hiện trên Trang web này cũng như bạn không thể sử dụng bất kỳ nội dung nào như vậy liên quan đến bất kỳ doanh nghiệp hoặc thương mại nào doanh nghiệp.

Bạn không được sửa đổi, dịch, kỹ sư đảo ngược, dịch ngược, phân tách hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu đi kèm nào được cung cấp bởi Chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi. HYPOXI là nhãn hiệu thương mại thuộc Hypoxi GmbH. Không có giấy phép hoặc sự đồng ý nào được cấp cho Bạn để sử dụng nhãn hiệu này dưới bất kỳ hình thức nào và Bạn đồng ý không sử dụng nhãn hiệu này mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

2.7 ĐĂNG KÝ

Nơi bạn đăng ký cho bất kỳ khu vực nào của trang web này, các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ được áp dụng.

Bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin đăng ký đúng và chính xác. Bạn phải giữ bí mật tên người dùng và mật khẩu cho Bạn và chúng tôi có quyền cho rằng bất kỳ ai sử dụng tên người dùng và mật khẩu đó là Bạn. Chúng tôi sẽ chủ yếu liên lạc với bạn qua e-mail. Bạn có trách nhiệm đảm bảo các chi tiết liên lạc chính xác được nhập và địa chỉ email được chỉ định của bạn thường xuyên được kiểm tra thư.

Chúng tôi có quyền đóng tài khoản nếu Bạn bị coi là đang sử dụng IP proxy (địa chỉ Giao thức Internet) để cố gắng che giấu việc sử dụng nhiều tài khoản hoặc phá vỡ bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi theo bất kỳ cách nào.

Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản cho mục đích phá vỡ Trang web hoặc Blog của chúng tôi, bạn có thể có hành động đối với tất cả các tài khoản của bạn.

Nếu Bạn đăng nhập vào bất kỳ khu vực nào của Trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác sử dụng một lần đăng nhập trên máy tính công cộng (ví dụ: tại một trường đại học, thư viện công cộng, v.v.) và Bạn không đăng xuất, một người khác sử dụng máy tính đó sau Bạn có thể truy cập vào tài khoản của bạn Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên đảm bảo Bạn đăng xuất khỏi tất cả các dịch vụ khi Bạn sử dụng xong máy tính công cộng.

Nơi bạn truy cập Trang web bằng thiết bị di động (ví dụ: điện thoại hoặc máy tính bảng) thông qua trình duyệt web, tùy thuộc vào cài đặt của Bạn Bạn có thể vẫn đăng nhập từ thiết bị đó. Điều này có nghĩa là người khác có quyền truy cập vào thiết bị của bạn có thể truy cập vào tài khoản của bạn. Bạn nên bảo vệ thiết bị bằng mật khẩu và nếu thiết bị của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, hãy sử dụng các phương tiện xóa từ xa (nếu có) để xóa tất cả thông tin cá nhân trên thiết bị của bạn và thay đổi mật khẩu cho tài khoản của bạn.

2.8 TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ SỬ DỤNG

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do cuộc tấn công từ chối dịch vụ, vi rút hoặc tài liệu gây hại công nghệ khác có thể lây nhiễm cho thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác của bạn do sử dụng Trang web này hoặc để bạn tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nó.

2.9 ĐỘC LẬP

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại Hypoxi Australia Pty Limited, giám đốc, cán bộ, nhân viên, chuyên gia tư vấn, đại lý và chi nhánh của mình, từ mọi khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại và / hoặc chi phí của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn , phí pháp lý) phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web này hoặc Việc bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này.

2.10 GIỐNG

Chúng tôi sẽ có quyền theo quyết định tuyệt đối của mình bất cứ lúc nào và không cần thông báo sửa đổi, xóa hoặc thay đổi Dịch vụ và / hoặc bất kỳ trang nào của Trang web này.

2.11 ĐẢM BẢO

Nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản và Điều kiện này là không thể thực thi (bao gồm mọi điều khoản trong đó chúng tôi loại trừ trách nhiệm pháp lý của bạn đối với Bạn) thì việc thực thi bất kỳ phần nào khác của Điều khoản và Điều kiện sẽ không bị ảnh hưởng bởi tất cả các điều khoản còn lại có hiệu lực. Cho đến mức có thể khi bất kỳ mệnh đề / mệnh đề phụ hoặc một phần của mệnh đề / mệnh đề phụ có thể bị cắt đứt để làm cho phần còn lại hợp lệ, mệnh đề sẽ được giải thích tương ứng. Ngoài ra, Bạn đồng ý rằng mệnh đề sẽ được sửa đổi và diễn giải theo cách gần giống với nghĩa gốc của mệnh đề / mệnh đề phụ như được pháp luật cho phép.

2.12 SÔNG

Nếu Bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và chúng tôi không có hành động, chúng tôi vẫn có quyền sử dụng các quyền và biện pháp khắc phục của chúng tôi trong bất kỳ tình huống nào khác khi Bạn vi phạm các điều kiện này. Việc từ bỏ mọi điều khoản của Điều khoản và Điều kiện sẽ chỉ có hiệu lực nếu bằng văn bản và được ký bởi một trong những Giám đốc của chúng tôi.

2.13 LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ JURISDICTION

Các Điều khoản và Điều kiện này phải được hiểu theo luật của New South Wales và trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào liên quan đến các điều khoản và điều kiện này, tranh chấp hoặc khiếu nại đó sẽ thuộc thẩm quyền không độc quyền của New South Tòa án xứ Wales.

2.14 HỢP ĐỒNG NÂNG CAO

Các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận của các bên và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận trước đó và đương thời giữa Bạn và Chúng tôi.

 

3. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MUA SẢN PHẨM

Bằng cách đặt hàng cho Sản phẩm trên Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý mua Sản phẩm trên và tuân theo các điều khoản và điều kiện trong Phần 3 này. Phần 3.

3,1 TUỔI TỐI THIỂU

Để giao dịch với chúng tôi Bạn phải trên 18 tuổi và có thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hợp lệ do ngân hàng cấp cho chúng tôi chấp nhận. Chúng tôi có quyền từ chối mọi đơn đặt hàng của Bạn.

3.2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tất cả các trọng lượng, kích thước, tính năng và thông số kỹ thuật của Sản phẩm được mô tả hoặc mô tả trên Trang web là gần đúng và có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước. Để tránh nghi ngờ, chúng tôi sẽ không thay đổi các tính năng và thông số kỹ thuật của Sản phẩm sau khi Đơn hàng được chúng tôi chấp nhận.

3.3 ĐỊNH DẠNG HỢP ĐỒNG

Khi bạn đặt hàng, bạn sẽ nhận được một email xác nhận xác nhận đã nhận đơn đặt hàng của bạn. Email này sẽ chỉ là một xác nhận và sẽ không phải là sự chấp nhận đơn đặt hàng của Bạn. Hợp đồng giữa chúng tôi để mua Sản phẩm sẽ không được tạo cho đến khi khoản thanh toán của bạn được phê duyệt và thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn đã bị ghi nợ cho toàn bộ số tiền mua.

3,4 GIÁ VÀ SỰ CÓ SẴN

Mặc dù chúng tôi cố gắng và đảm bảo rằng tất cả các chi tiết, mô tả và giá xuất hiện trên Trang web này là chính xác, lỗi vẫn hiếm khi xảy ra. Nếu chúng tôi phát hiện ra lỗi về giá của bất kỳ Sản phẩm nào mà bạn đã đặt hàng, chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về điều này càng sớm càng tốt và cung cấp cho Bạn tùy chọn xác nhận lại đơn đặt hàng của bạn với giá chính xác hoặc hủy bỏ. Nếu chúng tôi không thể liên lạc với Bạn, chúng tôi sẽ coi đơn đặt hàng là đã hủy. Nếu Bạn hủy và Bạn đã thanh toán cho Sản phẩm, Bạn sẽ được hoàn lại tiền đầy đủ.

Nếu áp dụng, giá đã bao gồm GST.

Tất cả giá được liệt kê trên trang web không bao gồm chi phí giao hàng. Chi phí giao hàng được hiển thị riêng trên Đơn hàng và được bao gồm trong Tổng chi phí.

3,5 THANH TOÁN

Khi nhận được đơn đặt hàng của bạn Chúng tôi thực hiện kiểm tra ủy quyền trước tiêu chuẩn trên thẻ thanh toán của bạn để đảm bảo có đủ tiền để thực hiện giao dịch. Sản phẩm sẽ không được gửi đi cho đến khi kiểm tra ủy quyền trước này đã được hoàn thành. Thẻ của bạn sẽ được ghi nợ sau khi đơn hàng đã được chấp nhận.

Khi đặt hàng Bạn cam kết rằng tất cả các chi tiết Bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng và chính xác, rằng Bạn là người dùng được ủy quyền của thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được sử dụng để đặt hàng và có đủ tiền để trả chi phí cho Sản phẩm.

Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với các Đơn đặt hàng bị từ chối, bị trì hoãn hoặc không được chấp nhận do sự gián đoạn với kết nối internet

3.6 GIAO HÀNG

Giao hàng được tính ở mức giá 14,80 đô la Úc (bao gồm GST) cho tất cả các giao hàng trong nước Úc. Khung thời gian giao hàng phù hợp với dịch vụ Bưu điện Express Express của Úc cho việc giao hàng trong nước.

Thời gian điều phối có thể thay đổi tùy theo tình trạng có sẵn và mọi đại diện được thực hiện theo thời gian giao hàng chỉ định được giới hạn ở Úc và chịu bất kỳ sự chậm trễ nào do chậm trễ bưu chính hoặc bất khả kháng mà chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mất mát hoặc thiệt hại do bất kỳ ai phải chịu do bất kỳ sự chậm trễ nào như vậy.

Trường hợp Bạn đã cung cấp địa chỉ giao hàng không chính xác hoặc không đầy đủ cho Đơn hàng của bạn, Chúng tôi có thể tính phí giao hàng lại cho mỗi lần giao hàng tiếp theo.

3.7 MÃ GIẢM GIÁ

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cung cấp mã giảm giá có thể áp dụng cho bất kỳ hoặc một số sản phẩm được chỉ định nhất định, được thực hiện qua Trang web này bởi tất cả hoặc một số nhóm người mua nhất định.

Trừ khi có quy định rõ ràng bằng văn bản, chỉ có thể áp dụng một mã giảm giá cho mỗi đơn hàng. Mã giảm giá không thể được áp dụng sau khi đặt hàng cho Sản phẩm.

Chi phí giao hàng sẽ được tính thêm vào và không phải chịu việc áp dụng mã giảm giá. Các khoản phí bổ sung như vậy được hiển thị rõ ràng khi áp dụng và được bao gồm trong ‘Tổng chi phí.

Bất kỳ điều kiện sử dụng nào khác liên quan đến bất kỳ mã giảm giá nào sẽ được chỉ định tại thời điểm phát hành.

3,8 TRẢ LẠI VÀ TRAO ĐỔI

3.8.1 Trả lại sản phẩm nếu chúng bị lỗi

Sản phẩm của chúng tôi có thể đi kèm với các đảm bảo không thể được loại trừ theo Luật Người tiêu dùng Úc. Bạn có thể được quyền thay thế hoặc hoàn lại tiền cho một thất bại lớn theo luật. Bạn cũng có thể được sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm nếu Sản phẩm không có chất lượng chấp nhận được.

Nếu bạn nghĩ rằng có lỗi với các Sản phẩm bạn đã nhận được, vui lòng cho chúng tôi biết ngay bằng cách liên hệ với Nhóm Chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại [email protected]. Vui lòng bao gồm càng nhiều chi tiết càng tốt về đơn hàng và sự cố với Sản phẩm.

3.8.2 Trả lại sản phẩm nếu bạn cần một kích thước khác

Ngoài các quyền của Bạn liên quan đến Sản phẩm bị lỗi, Bạn có thể trao đổi bất kỳ Sản phẩm nào trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận được nếu bạn yêu cầu một kích thước khác. Vui lòng Nhóm chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại [email protected] trước khi gửi lại Sản phẩm để trao đổi, đặt ra chi tiết đơn đặt hàng của bạn và yêu cầu một kích thước thay thế.

Nếu bạn trả lại Sản phẩm để đổi lấy một kích thước khác, Sản phẩm được trả lại phải ở trong tình trạng ban đầu, bao gồm bất kỳ bao bì nào. Tất cả các sản phẩm sẽ được kiểm tra khi trở về. Vui lòng đảm bảo rằng bạn bao gồm tên đầy đủ và số thứ tự ban đầu của bạn trên phong bì trả lại.

Chúng tôi không chấp nhận trao đổi hoặc hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào khác, chẳng hạn như nếu bạn thay đổi quyết định.

3.8.3 Trả về nói chung

Phần này áp dụng cho việc trả lại tất cả các Sản phẩm, bất kể chúng bị lỗi hay Bạn cần một size khác.

Bạn chịu trách nhiệm về chi phí trả lại Sản phẩm cho chúng tôi. Bất kỳ sản phẩm nào được trả lại là trách nhiệm của bạn cho đến khi chúng đến kho của chúng tôi. Vui lòng đảm bảo Bạn đóng gói Trả lại của bạn để ngăn chặn mọi thiệt hại cho Sản phẩm hoặc bao bì. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Sản phẩm nào bị trả lại cho chúng tôi do lỗi.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng dịch vụ bưu chính đảm bảo cho bạn về giá trị của các Sản phẩm bạn sẽ trả lại. Vui lòng gửi Sản phẩm trả lại của bạn đến:

HYPOXI Australia Returns Centre
141 Mountain Highway Wantirna VIC 3152

3.9 TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Tất cả các bảo đảm, bảo hành, đại diện rõ ràng hoặc ngụ ý hoặc các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện mua sản phẩm này hoặc đối tượng của chúng, không có trong các Điều khoản và Điều kiện mua sản phẩm này, được loại trừ khỏi các Điều khoản và điều kiện này của luật Mua sản phẩm trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Không có điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện mua sản phẩm này loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào, hoặc bất kỳ sự bảo đảm, bảo hành hoặc điều khoản hoặc điều kiện nào khác, ngụ ý hoặc áp đặt bởi bất kỳ luật pháp nào không thể bị loại trừ hoặc giới hạn một cách hợp pháp. Điều này có thể bao gồm Luật Người tiêu dùng Úc có các bảo đảm bảo vệ người mua Sản phẩm trong một số trường hợp nhất định.

Đặc biệt, Sản phẩm của chúng tôi có thể đi kèm với các đảm bảo không thể loại trừ theo Luật Người tiêu dùng Úc. Bạn có thể được quyền thay thế hoặc hoàn lại tiền cho một thất bại lớn và bồi thường cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có thể thấy trước nào khác. Bạn cũng có thể được sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm nếu Sản phẩm không có chất lượng chấp nhận được và sự thất bại không phải là một thất bại lớn.

Nếu bất kỳ sự bảo đảm, bảo hành, thời hạn hoặc điều kiện nào được ngụ ý hoặc áp đặt liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện mua sản phẩm này theo Luật Người tiêu dùng Úc hoặc bất kỳ luật pháp hiện hành nào khác và không thể được loại trừ (một Điều khoản không thể loại trừ) có thể hạn chế biện pháp khắc phục vi phạm Điều khoản không thể loại trừ, sau đó trách nhiệm của chúng tôi đối với việc vi phạm Điều khoản không loại trừ trong trường hợp Sản phẩm, được giới hạn theo một trong những điều sau đây theo quyết định của chúng tôi:

(a) thay thế Sản phẩm;

(b) việc cung cấp các Sản phẩm tương đương;

(c) sửa chữa Sản phẩm;

(d) thanh toán chi phí thay thế Sản phẩm hoặc mua Sản phẩm tương đương, hoặc

(e) thanh toán chi phí sửa chữa Sản phẩm.

Theo các nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều khoản không thể loại trừ và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không có biện pháp bồi thường thiệt hại nào, trong mọi trường hợp, bao gồm:

(a) special, indirect, consequential, incidental or punitive damages; or

(b) thiệt hại do mất lợi nhuận, doanh thu, thiện chí, tiết kiệm dự kiến ​​hoặc mất mát hoặc tham nhũng dữ liệu,

cho dù trong hợp đồng, lỗi (bao gồm cả sơ suất), trong vốn chủ sở hữu, theo luật định, theo một khoản bồi thường, dựa trên vi phạm cơ bản hoặc vi phạm một điều khoản cơ bản hoặc trên bất kỳ cơ sở nào khác, có thể thấy trước sự mất mát hoặc thiệt hại đó hay không.

 

4. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ MUA DỊCH VỤ

Bằng cách đặt hàng Dịch vụ trên Trang web của chúng tôi, bạn sẽ mua Dịch vụ từ Nhà điều hành Hypoxi được chỉ định và tuân theo các điều khoản và điều kiện trong Phần 4 này. Section 4.

4.1 TUỔI TỐI THIỂU

Để giao dịch với Nhà điều hành Hypoxi để mua Dịch vụ Bạn phải trên 18 tuổi và có thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hợp lệ do ngân hàng cấp cho chúng tôi chấp nhận. Nhà điều hành Hypoxi được đề cử có quyền từ chối mọi đơn đặt hàng của Bạn.

4.2 ĐẶT HÀNG VÀ HỢP ĐỒNG

Khi bạn đặt hàng Dịch vụ tại Nhà điều hành Hypoxi được chỉ định, Bạn sẽ nhận được e-mail xác nhận đã nhận đơn đặt hàng của bạn từ Nhà điều hành Hypoxi được chỉ định. Email này sẽ chỉ là một xác nhận và sẽ không cấu thành sự chấp nhận đơn đặt hàng của Bạn. Hợp đồng giữa Bạn và Nhà điều hành Hypoxi để mua Dịch vụ sẽ không được hình thành cho đến khi khoản thanh toán của bạn được phê duyệt và thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn đã bị ghi nợ cho toàn bộ số tiền mua.

4.3 THANH TOÁN

Khi nhận được đơn đặt hàng của bạn, Nhà điều hành Hypoxi thực hiện kiểm tra ủy quyền trước tiêu chuẩn trên thẻ thanh toán của bạn để đảm bảo có đủ tiền để thực hiện giao dịch. Dịch vụ sẽ không được cung cấp cho đến khi kiểm tra ủy quyền trước này đã được hoàn thành. Thẻ của bạn sẽ được ghi nợ sau khi đơn hàng đã được chấp nhận.

Khi đặt hàng Bạn cam kết rằng tất cả các chi tiết Bạn cung cấp cho Nhà điều hành Hypoxi được chỉ định là đúng và chính xác, rằng Bạn là người sử dụng được ủy quyền của thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được sử dụng để đặt hàng và có đủ tiền để trả chi phí Dịch vụ.

4.4 HOẠT ĐỘNG HYPOXI

Bằng cách đặt hàng mua Dịch vụ từ Nhà điều hành Hypoxi, bạn thừa nhận rằng Nhà điều hành Hypoxi được chỉ định là sở hữu và quản lý độc lập và không phải là công ty con, chi nhánh hoặc đại lý của Hypoxi Australia Pty Limited. Mỗi Nhà khai thác Hypoxi có các chính sách riêng xung quanh việc cung cấp Dịch vụ, một bản sao có thể được cung cấp theo yêu cầu tại thời điểm đặt Dịch vụ Hypoxi đầu tiên của bạn tại Nhà điều hành Hypoxi được chỉ định.

4.5 HẾT HẠN VÀ CHUYỂN GIAO

Theo khoản 4.6, Dịch vụ phải được Bạn hoặc người được chỉ định trên phiếu quà tặng và không thể chuyển cho bên thứ ba.

Tất cả các Dịch vụ được mua qua Trang web của chúng tôi sẽ hết hạn sau 12 tháng kể từ ngày mua.

4.6 SỨC KHỎE & PHÙ HỢP CỦA BẠN

Hypoxi là một dịch vụ giải trí và sức khỏe và sự an toàn của bạn là tối quan trọng đối với chúng tôi và tất cả các nhà khai thác Hypoxi. Nếu bạn mua Dịch vụ từ Trang web của chúng tôi cho chính mình, Bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành Mẫu Thông tin Khách hàng Đào tạo Hypoxi trước khi bạn bắt đầu Dịch vụ Hypoxi. Nếu Nhà điều hành Hypoxi được chỉ định xác định bất kỳ lý do sức khỏe nào tại sao Bạn không nên thực hiện Dịch vụ Hypoxi, họ có thể từ chối cung cấp cho Bạn Dịch vụ và hoàn lại tiền cho Bạn.

Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, vui lòng theo dõi tình trạng thể chất của bạn mọi lúc và không cố gắng vượt quá mức phù hợp với kiến ​​thức về sức khỏe của bạn và bất kỳ lời khuyên y tế nào bạn có được. Nếu có bất kỳ triệu chứng bất thường nào xảy ra, hãy dừng ngay việc bạn đang làm và thông báo cho nhân viên của Nhà điều hành Hypoxi được chỉ định của bạn.

4.7 VOUCHERS QUÀ TẶNG

Phiếu quà tặng chỉ có giá trị trong thời gian 12 tháng kể từ ngày mua và phải được sử dụng đầy đủ trước ngày ghi trên phiếu. Vui lòng đảm bảo người nhận kiểm tra phiếu quà tặng để biết khi nào nên sử dụng.

Phiếu quà tặng chỉ có thể được đổi thành Dịch vụ ghi trên phiếu quà tặng và không thể đổi thành hàng hóa hoặc tiền mặt.

Nhà điều hành Hypoxi được chỉ định sẽ gửi phiếu quà tặng của bạn ngay khi bạn trả lời email xác nhận với thông tin chi tiết về người nhận và hướng dẫn giao hàng. Vui lòng kiểm tra kỹ địa chỉ giao hàng Bạn cung cấp Nhà điều hành Hypoxi được chỉ định của mình vì bạn có trách nhiệm đảm bảo địa chỉ chính xác. Nhà điều hành Hypoxi được chỉ định không chịu trách nhiệm nếu phiếu quà tặng được sử dụng bởi người nào đó không phải là người nhận dự định của bạn. Hãy chắc chắn rằng người nhận dự định của bạn đã nhận được phiếu quà tặng của họ, vì trách nhiệm của họ là giữ an toàn cho các chi tiết chứng từ. Nhà điều hành Hypoxi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ trong việc giao phiếu quà tặng, bất kể chúng được gây ra như thế nào.

Nhà điều hành Hypoxi không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với phiếu quà tặng bị đánh cắp hoặc bị xóa. Không may bị mất, bị đánh cắp hoặc phá hủy phiếu quà tặng sẽ không được hoàn trả hoặc thay thế.

Tất cả chủ sở hữu phiếu quà tặng sẽ được yêu cầu hoàn thành Mẫu thông tin khách hàng trước khi họ bắt đầu Dịch vụ Hypoxi. Nếu Nhà điều hành Hypoxi được chỉ định xác định bất kỳ lý do sức khỏe nào tại sao chủ sở hữu phiếu quà tặng không nên thực hiện Dịch vụ Hypoxi, họ có thể từ chối cung cấp cho người giữ phiếu quà tặng với Dịch vụ và hoàn lại tiền cho bạn. Người giữ phiếu quà tặng Dịch vụ phải theo dõi tình trạng thể chất của họ mọi lúc và không thể vượt quá mức phù hợp với kiến ​​thức về sức khỏe của họ và bất kỳ lời khuyên y tế nào họ có được. Nếu có bất kỳ triệu chứng bất thường nào xảy ra ngay lập tức, họ phải dừng những gì họ đang làm và thông báo cho nhân viên điều hành Hypoxi được chỉ định của họ.

4,8 HOÀN TIỀN

Như được quy định trong các điều khoản 4.6 và 4.7 tương ứng, Bạn có thể được hoàn lại tiền nếu Nhà điều hành Hypoxi xác định theo rằng không an toàn cho Bạn hoặc người nhận quà tặng hiện Dịch vụ Hypoxi. Trong tất cả các trường hợp khác ngoài những trường hợp áp dụng theo Luật Người tiêu dùng Úc (hoặc Đạo luật Giao dịch Công bằng 1986 (New Zealand) trong trường hợp mua Dịch vụ ở New Zealand), Nhà điều hành Hypoxi được chỉ định không bắt buộc phải hoàn trả cho Bạn các Dịch vụ không mong muốn hoặc chưa sử dụng.

4.9 TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Tất cả các bảo đảm, bảo đảm, đại diện rõ ràng hoặc ngụ ý hoặc các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện mua dịch vụ này hoặc đối tượng của chúng, không có trong các Điều khoản và Điều kiện mua dịch vụ này, được loại trừ khỏi các Điều khoản và điều kiện này của Mua Dịch vụ trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Không có điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện mua dịch vụ này loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào, hoặc bất kỳ sự bảo đảm, bảo hành hoặc điều khoản hoặc điều kiện nào khác, ngụ ý hoặc áp đặt bởi bất kỳ luật pháp nào không thể bị loại trừ hoặc giới hạn một cách hợp pháp. Điều này có thể bao gồm Luật Người tiêu dùng Úc (hoặc Đạo luật Giao dịch Công bằng 1986 (New Zealand) trong trường hợp mua Dịch vụ của New Zealand) có bảo đảm bảo vệ người mua Dịch vụ trong một số trường hợp.

Nếu bất kỳ bảo đảm, bảo hành, thời hạn hoặc điều kiện nào được ngụ ý hoặc áp đặt liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện mua dịch vụ này theo Luật Người tiêu dùng Úc (hoặc Luật Thương mại công bằng 1986 (New Zealand) trong trường hợp mua Dịch vụ của New Zealand) hoặc bất kỳ luật pháp hiện hành nào khác và không thể được loại trừ (một Điều khoản không thể loại trừ, và chúng tôi hoặc Nhà điều hành Hypoxi được chỉ định có thể hạn chế biện pháp khắc phục vi phạm Điều khoản không thể loại trừ, sau đó là trách nhiệm của chúng tôi đối với việc vi phạm Điều khoản không loại trừ trong trường hợp dịch vụ, sẽ là việc cung cấp lại dịch vụ hoặc thanh toán chi phí để có dịch vụ được cung cấp lại.

Theo các nghĩa vụ của Nhà điều hành Hypoxi được chỉ định theo các Điều khoản Không thể loại trừ và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, họ, cũng như Chúng tôi, không chịu trách nhiệm và trong mọi trường hợp, sẽ không có biện pháp bồi thường thiệt hại nào, bao gồm:

(a) special, indirect, consequential, incidental or punitive damages; or

(b) thiệt hại do mất lợi nhuận, doanh thu, thiện chí, tiết kiệm dự kiến ​​hoặc mất mát hoặc tham nhũng dữ liệu,

cho dù trong hợp đồng, lỗi (bao gồm cả sơ suất), trong vốn chủ sở hữu, theo luật định, theo một khoản bồi thường, dựa trên vi phạm cơ bản hoặc vi phạm một điều khoản cơ bản hoặc trên bất kỳ cơ sở nào khác, có thể thấy trước sự mất mát hoặc thiệt hại đó hay không.

ĐỪNG BỎ LỠ
CƠ HỘI NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ LIỆU TRÌNH HYPOXI!

Khám phá phiên bản hoàn hảo hơn của bạn với HYPOXI. Hoàn thành thông tin đăng ký bên dưới
để đặt lịch tư vấn miễn phí tại trung tâm gần nhất, và bắt đầu hành trình của bạn cùng HYPOXI ngay hôm nay!

*Các trường thông tin bắt buộc