Hypoxi Biên Hòa

Tại Biên Hòa: Thời gian hoạt động: T2-T6 7h30-20h, T7-CN 9h- 20h

Chung cư 100/30, Tầng 4 & 5, Tòa nhà Pegasus Plaza, 53-55 Đ. Võ Thị Sáu, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Why wait?
BOOK YOUR FREE HYPOXI SESSION NOW

Discover the best version of you with HYPOXI. Complete the form below to book your
FREE SESSION at your selected studio and begin your HYPOXI journey today.

*All fields required